15 aug

Geen Olympisch goud voor “Lord of the Rings”

Vandaag zou Yuri van Gelder, “Lord of the Rings”, de finale op de ringen turnen op de Olympische spelen in Rio de Janeiro. De kwalificatie voor de finale was ontzettend spannend; slechts de acht beste turners plaatsen zich en van Gelder moest enkele uren wachten op de turners die na hem kwamen voor hij zeker wist dat hij zich geplaatst zou hebben. De ontlading was dan ook groot toen bleek dat hij zich geplaatst had. ’s Avonds vierde van Gelder dit met enkele biertjes in het Holland Heineken huis. Waar van Gelder aansluitend geweest is, wat hij gedaan heeft en met name hoeveel hij alcohol hij heeft genuttigd, is niet met zekerheid vast komen te staan. Toch was er voor NOC*NSF, de overkoepelende Nederlandse sportbond, voldoende reden om de “Lord of the Rings” terug te trekken voor de Olympische finale. Daarmee was zijn kans op een medaille verkeken. Van Gelder werd op het vliegtuig terug naar Nederland gezet en daarmee leek de kous af.

Van Gelder naar de rechter

In plaats van zich voor te bereiden op de Olympische finale, zat van Gelder vrijdag in de rechtbank. Hij had een kort geding aangespannen tegen het NOC*NSF om zijn plek in de Olympische finale op te eisen. Volgens hem was hij onterecht naar huis gestuurd en via de rechter probeerde hij zijn enige en laatste kans om een Olympische medaille te halen af te dwingen. Maar hoe werkt dat eigenlijk als je een kort geding wil aanspannen? Wanneer kan dat en waarin verschilt een kort geding van een normale procedure?

Snelle beslissing

Van Gelder had belang bij een snel besluit van de rechter. De turnfinale zou al binnen enkele dagen zijn en dus kon de uitspraak niet lang op zich laten wachten. Hiermee voldeed van Gelder aan de eis van het spoedeisend belang. Dit betekent dat je alleen om een kort geding kunt vragen bij de rechter als er haast geboden is. Van spoedeisendheid was hier duidelijk sprake. Om de zaak nog verder te versnellen gaf de rechter van Gelder de mogelijkheid om te kiezen voor een zogenoemde “kop-staart uitspraak”. Dit betekent dat de rechter uitspraak zal doen zonder direct een motivering te geven. Van Gelder koos hier inderdaad voor zodat de rechter nog sneller duidelijkheid kon geven. De uitgebreide motivatie komt vervolgens binnen twee weken.

Verschillen

Er zijn duidelijke verschillen tussen een kort geding en een “gewone” rechtszaak. Zo hoef je bij een kort geding als gedaagde niet met een advocaat te verschijnen, is er geen ruimte voor uitgebreide pleidooien, getuigenverhoren en andere bewijsvoering en kan de rechter al binnen 24 uur uitspraak doen, zoals ook gebeurde bij van Gelder.

Uitspraak rechter

Van Gelder koos ervoor om zelf zijn verhaal te doen tijdens het kort geding. Hij ging in gesprek met de rechter die hem enkele vragen stelde. Hij was zich van geen kwaad bewust en vond dat hij niet over de schreef was gegaan en dus onterecht weggestuurd was. Toch leek de rechter hem niet te geloven, want de NOC*NSF werd in het gelijk gesteld. Waarschijnlijk vond de rechter het wegsturen van van Gelder dus terecht. De motivatie voor de beslissing volgt binnenkort.

Een grote deceptie voor van Gelder: zijn kans om Olympisch goud te winnen is verkeken, hij heeft reputatieschade opgelopen en tenslotte is hij ook nog veroordeeld tot het betalen van de proceskosten die zo’n €1400 bedragen. Zo zie je maar dat een kort geding aanspannen ook risico’s met zich meebrengt. Van Gelder heeft gegokt en verloren. Deze zaak kent eigenlijk alleen maar verliezers. Wat was het mooi geweest als van Gelder vandaag had geschitterd in de Olympische finale en goud had binnengesleept voor de Nederlandse ploeg. Helaas mocht het niet zo zijn.