23 sep

DUO is watching you: privacy van studenten onder druk?

Onlangs raakte de Dienst Uitvoering Onderwijs (vanaf hier: DUO of de dienst) in opspraak toen bleek dat zij trackingsoftware gebruikte in persoonlijke, aan studenten gerichte mails. In deze mails werd een klein stukje programmeercode meegestuurd. Hiermee kon DUO het leesgedrag van de geadresseerde student bijhouden. Dat wil zeggen: DUO was in staat om uit te lezen wat het IP-van de student was, wanneer de mail werd gelezen door de student, waar de student deze mail opende en op welk besturingssysteem hij dit deed.

Een IP-adres kan herleidbaar zijn naar een persoon en valt dus onder het begrip “persoonsgegevens” in de zin van de AVG. Om dit soort gegevens te mogen verwerken moet DUO een wettelijke grondslag hebben. Bovendien moet de geadresseerde geïnformeerd worden over de aanwezigheid van trackingsoftware. De dienst informeerde geadresseerde studenten hier echter niet over.

De door DUO verzamelde gegevens zouden de organisatie onder andere goed van pas kunnen komen in rechtszaken. Ze zouden bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om te bewijzen dat een student een belangrijke e-mail ontvangen en gelezen zou hebben. Een inbreuk op de privacy van de geadresseerde student dus.

Tegen het licht van deze privacy-inbreuk is het interessant dat er momenteel een wetsvoorstel in de behandelfase zit die DUO meer bevoegdheden zou geven om privacygevoelige informatie in te zetten bij de bestrijding van studiefinancieringsfraude: het Wetsvoorstel versterking handhaving en inning studiefinanciering.

Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, krijgt DUO de bevoegdheid om gegevens uit te wisselen met het buitenland. Daarnaast mag de dienst in Nederland een grotere hoeveelheid gegevens opvragen bij andere organisaties. Denk hierbij onder andere aan bij (overheid)organisaties geregistreerde partnergegevens; recente inkomensgegevens; loongegevens via de werkgever; adresgegevens van studenten, partners of ouders die niet in de Basisregistratie Personen zijn opgenomen en gegevens over de energie- en waterrekening. Al met al zou DUO met al deze gegevens een gedetailleerd profiel van een student kunnen schetsen.

Voor de privacy van de betrokken student is dat geen goede zaak. Meer weten over privacy? Of een andere juridische vraag? Neem contact met ons op of kom langs voor een kopje koffie!